Ơ kìa, formatter đây rồi :v | #ongdevbug

🙂 một ngày cắm đầu, code sml, xong cứ bị lỗi mất data té ra là do cái thằng quần này:


Bà mẹ nó, thiếu dấu = là 1 chuyện, prettier nó lại tự thêm 2 cái ngoặt, thay vì nó báo lỗi để thêm dấu bằng 🙂

Thành ra thay vì là so sánh, thì nó set, xong nó qua luôn 🙂

Mà set length về 0 nghĩa là clear array trong js.
Chán vl.

Alo, thấy bài này ok hơm?
+1
16
+1
6
+1
3
+1
19
+1
5
+1
3
+1
5